Referat årsmøte 2024 i Valdres Hundeklubb
Dato: 06.03.2024 kl 18:00
Sted: Aurdal idrettsplass, klubbhuset


Det var 16 stykker tilstedet på årsmøte. 15 stk fysisk i Aurdal, og 1 stk via pc. Det var et medlem under 18 år tilstedet, og derfor kun 15 stykker som var stemmeberettiget. 

Saksliste:

 • Konstituering av årsmøtet:    

1.1: Godkjenning av innkalling

Årsmøtet godkjente innkalling. 

1.2: Godkjenning av dagsordenen

Årsmøtet godkjente dagsordenen. 

 1. Valg av møteleder og referent 

Møteleder: Årsmøte godkjente Jorid Bøe Bergsbakken som møteleder.

Referent: Årsmøte godkjente Marie Lajord-Bakken som referent.

 1. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Årsmøtet godkjente: Anne Fossnes og Nina Ottersen

 1. Godkjenning av årsberetning 2023

Årsmøtet godkjente årsberetningen for 2023. 

 1. Godkjenning av regnskap for 2023 

Årsmøtet godkjente regnskap for 2023. 

 1. Godkjenning av budsjett for 2024

Årsmøtet godkjente budsjett for 2023, men årsmøtet ønsker at stevner klubben holder føres som en egen post i regnskapet med inntekt og utgift. I tillegg må budsjett justeres på førstkommende styremøte. 

 1. Saker fra medlemmer
  -Innsendte saker : 
  - Utleggelse av styremøtets referater på FB, hjemmeside eller mail (Wenche Stende Pedersen)

Årsmøtet diskuterte flere forslag med håndtering av referat, enten at referat fra styremøter sendes ut ved forespørsel, eller at referat legges ut på facebook eller på hjemmesiden til klubben. Det ble lagt frem forslag om at styret fortsetter å praktisere slik det er gjort til nå, altså at referat sendes ut ved forespørsel fra klubbens medlemmer. Årsmøtet stemte og det ble 15 stykker som stemte for forslaget, og ingen stemmer imot.

- Tissebot i Valdres Storhall. (Wenche Stende Pedersen)
Årsmøtet diskuterte saken med synspunkter for og imot. Flere forslag ble tatt opp som å endre tisseboten til 400 kr eller fortsette med 500 kr. Forslag fra årsmøtet er å videreføre tissebot på 500 kr. Årsmøtet stemte og det ble 15 stykker som stemte for å videreføre tissebot, og ingen stemmer imot. 


- Mulighet for at medlemmer skriver innlegg på FB-siden vår. (Wenche Stende Pedersen)
Årsmøtet diskuterte saken, og la frem et forslag om at det kun er styret i Valdres Hundeklubb som skal kunne legge ut innlegg på klubbens side på Facebook, men at det opprettes en undergruppe, Aktivitetsgruppe. I denne gruppen kan medlemmer legge ut innlegg. Denne gruppen blir da i tillegg til de allerede eksisterende undergruppene på Facebook. Årsaker til at det kun er styret som skal kunne skrive innlegg er at klubbens side på facebook er en side, og kun administratorer av en side kan legge ut innlegg. I tillegg er det for å unngå at kurs, organiserte treninger og annen viktig informasjon fra styret blir borte om det er flere som kan legge ut innlegg. Årsmøtet stemte og det ble 15 stykker som stemte for forslaget, og ingen stemmer imot. 

 1. Saker fra styret
  -Innsendte saker :
  - Forslag til retningslinjer i klubben

Årsmøtet diskuterte forslaget fra styret, og årsmøtet godkjente retningslinjene styret har utarbeidet. Retningslinjene vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside, facebookside og henges opp på klubbhuset. 

 1. Valg
  -Innsendte forslag til nytt styre: Ingen innsendte forslag

Nytt styret ble godkjent av årsmøtet. 

Leder - Jorid Bøe Bergsbakken                  Valgt 2023 - 2025
Nestleder – Aasne Olsen                              Valgt 2024 - 2026
Styremedlem – Susanne Skaarnes            Valgt 2024 - 2026
Styremedlem – Tonethe Bergh                   Valgt 2024 - 2026
Styremedlem – Kristin Kværna                   Valgt 2023 - 2025
Varamedlem –  Marie Lajord-Bakken        Valgt 2024 - 2025
Varamedlem – Leikny Hartvigsen              Valgt 2024 - 2025

Revisor – Randi Bøe Bergsbakken              Valgt 2023 – 2025

Det var ingen som gikk ut av styret i 2024. 

-Valg av valgkomite

Valgkomite ble godkjent av årsmøtet. 

Valgkomite:
Nina Ottersen (leder)                        Valgt 2024 - 2026                      
Astrid Hagelund                                 Valgt 2024 - 2026
Knut Erik Jetlund (vara)                    Valgt 2024 - 2025
Årsmøte 2024 i Valdres Hundeklubb 

Dato: 06.03.2024 kl 18:00
Sted: Aurdal idrettsplass, klubbhuset

Velkommen til årsmøte i Valdres Hundeklubb. Det blir enkel servering av kaffe og kake. Rett etter årsmøtet er det satt opp et medlemsmøte :)  

Benkeforslag ikke tilatt. Kun medlemmer som har vært medlemmer i minst 3 uker før årsmøtet har møte- og stemmerett.  Referat årsmøte 2023 i Valdres Hundeklubb


Dato: 20.02.2023 kl 18:00
Sted: Aurdal idrettsplass, klubbhuset

Vi var 11 tilstede på årsmøte.

Saksliste:
Konstituering av årsmøtet:
1.1: Godkjenning av innkalling Årsmøte godkjente innkalling.
1.2: Godkjenning av dagsordenen Årsmøte godkjente dagsorden.

2. Valg av møteleder og referent
Møteleder: Årsmøte godkjente Jorid Bøe Bergsbakken som møteleder.
Referent: Årsmøte godkjente Susanne Skaarnes som referent.

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Årsmøte godkjente Aasne Olsen og Marie Lajord til å signere protokollen.

4. Godkjenning av årsberetning 2022
Årsmøte godkjente årsberetningen for 2022.

5. Godkjenning av regnskap for 2022 og budsjett 2023
Årsmøte godkjente regnskap for 2022 og budsjett 2023.

6. Saker fra medlemmer
-Innsendte saker : Ingen innsendte saker

7. Saker fra styret
-Innsendte saker : Flytte VHK`s tilholdssted til Aurdal idrettsplass
Årsmøtet godkjente å flytte VHKs tilholdssted til Aurdal idrettsplass.

Sak 8. Valg
Innsendte forslag på kandidater: Marie Lajord, Wenche Melbybråten, Geir Bratrud, Leikny Hartvigsen og Kristin Kværna.

Leder - Jorid Bøe Bergsbakken Valgt 2023 - 2025
Nestleder – Aasne Olsen Valgt 2022 - 2024
Styremedlem – Susanne Skaarnes Valgt 2022 - 2024
Styremedlem – Tonethe Bergh Valgt 2023 - 2024
Styremedlem – Kristin Kværna Valgt 2023 - 2025
Varamedlem – Marie Lajord Valgt 2023 - 2024
Varamedlem – Leikny Hartvigsen Valgt 2022 - 2024'


Revisor – Randi Bøe Bergsbakken Valgt 2023 - 2025

Valgkomite:
Nina Ottersen (leder) Valgt 2022 - 2024
Astrid Hagelund Valgt 2022 - 2024
Knut Erik Jetlund (vara) Valgt 2023 - 2024


De som gikk ut av styret i 2023 var Knut Erik Jetlund og Guro F. Schlytter


Budsjett 21Regsnakap 21ift budsjett 21Budsjett22Regnskap 22ift Budsjett 22Budsjett 23
KOSTNADER 
 
Inn salgsvarer50003961,381038,62500065622,15-60622,1520000
Strøm1500011846,343153,66150008639,356360,6515000
Instruktør30000110500805008000086478,6-6478,6100000
Kurs/utvikling50005000500012035,43-32035,4320000
Hall-leie66001314065401500035410459015000
Årsmøte20001400600200012807202000
Utstyr/vedlikehold2000082152,2662152,262000076501,51-56501,5130000
Forsikring2000318011802000-4720472000
Gebyr100328,5228,5400500,5-100,5500
 
Sum kostnader8570085700160393,04144400286420,54-142020,54204500
Rogne 19. Februar 2023
Tove Stubbene


Budsjett 21Regnskap 21ift Budsjett 21Budsjett 22Regsnakap 22ift Budsjett 22Budsjett 23
INNTEKTER 
 
Kurs inntekter55600185050129450156000178503,2-21203,2200000
Salgsvarer30007451,764451,76500061407,84-56407,7640000
Medlemsk3500045750107504500053250-825046000
Grasrot innb1000010350,07350,071000011132,18-1132,187000
Sudieforb700020100131001500011800320012000
Renteinntekter5018813810094,9714,451000
 
 
Sum inntekter110650268889,83  158239,83   231100316188,19-83778,69 306000